Wyniki ankiety larpowej 2013

Ogólnopolska ankieta larpowa 2013 – wyniki styczen 2014, które zostały zaprezentowane na Konferencji Larpowej 2014.

Ankieta larpowa 2013

Rozwój nauki o larpach w Polsce doszedł do poziomu, w którym doświadczenie zdobyte w setkach gier i dokumentacja zagranicznych dzieł przestają bym wystarczającymi materiałami źródłowymi dla powstających teorii i prac naukowych dotyczących larpów. Ankieta larpowa powstała w 2012 roku w celu uzupełnienia tej luki i dostarczenia obiektywnych danych statystycznych dotyczących scenariuszy larpowych, twórców larpowych, a […]

Wyniki ankiety larpowej 2012

Ogólnopolska ankieta larpowa 2012 wyniki styczen 2013