Kuszenie / Zbawienie
DOWNLOAD
AUTOR: Kamil Bartczak
GATUNEK: Jeepform
SETTING: Portret postaci
GNS: Narratywizm + Imersja
GRACZY: 5 + 10 do 20 widowni

Kuszenie/ Zbawienie jest jeepem poświęconym tematowi wyborów etycznych i ich wpływu na kształtowanie osobowości. Główny bohater rozpoczyna grę niemal jako czysta karta, zostanie uformowany przez wydarzenia które będą miały miejsce w czasie jeepa. Dwie postaci, stanowiące personifikacje jego wyobrażeń na temat czułości i agresji, będą przez większość gry wpływać na jego zachowanie. Rezultat zależy jednak od działań widowni, która będzie stopniowo wciągana do aktywnego kształtowania rozwoju wypadków.

Scenariusz jest przeznaczony raczej dla odbiorców pełnoletnich – część scen może się wydać dość sugestywna.

DOWNLOAD

14 listopada 2011 przez: