Image
Top
Menu
Setting: fantasy
Typ gry: larp terenowy
Zapotrzebowanie na rekwizyty: duże
Inne uwagi: Jeden z najstarszych zachowanych polskich scenariuszy larpowych.

Scenariusz z Fantazjady 1998 jest jednym z najstarszych zachowanych scenariuszy larpowych. Więcej informacji na jego temat może udzielić Kamil Bartczak – kamil.bartczak@argos.edu.pl