Image
Top
Menu

Autor: Dominik Dembinski
Liczba graczy: 22
Czas trwania: 6h
Setting: Western
Typ gry: Chamberlarp
Zapotrzebowanie na rekwizyty: duże
Inne uwagi: Larp wymaga dużej przestrzeni oraz dużej liczby prowadzących.

Scenariusz westernowy z 2009 roku.